top of page
חיפוש

רע"א 3945/22 - החלטה תקדימית האוסרת על רופא נתבע להעיד

בתחום מומחיותו הרפואית.

ת"א 896-09-18 - נפסק פיצוי מעל 11,000,000 ₪ לקטין שנפצע כתוצאה מקפיצת

ראש וחבלה בקרקעית הבריכה בקיבוץ כפר בלום, לאחר שנקבע כי המדריכים,

הקיבוץ והנהלת הבריכה התרשלו.

ת"א 34693-03-16 פ"ד תקדימי בסוגיית התרשלות צוות המכון הגנטי בתל השומר שגרמה לבני הזוג להינשא מתוך תובנה שאין הם בסיכון ללדת ילדה חולה בתסמונת משפחתית חשוכת מרפא.

bottom of page