חיפוש

בית המשפט קבע כי כאשר הוריה של קטינה הסובלת משיתוק מלא בארבעת הגפיים ומפיגור שכלי, לא ידעו את חומרת מצבה של התינוקת במועד הלידה, זכאים הם לממש את זכות התביעה גם מעבר ל 7 השנים ממועד הלידה, שנקבעו במועד ההתיישנות, בתביעות שעילתן "הולדה בעוולה".

נדונה זכותו של מד"א שלא לחשוף את קלטות התקשורת בין עובדיה במהלך הפינוי מטעמי חסיון.

בית המשפט המחוזי בשתי תביעות שונות, דחה את טענת החיסיון והורה למד"א לחשוף לתובעים את קלטות הקשר.

חברת החשמל חוייבה בהתרשלות עקב התחשמלותו למוות של נער כבן 16, אשר טיפס על עמוד חשמל לא מגודר ולא משולט (ערעור שהוגש ע"י חברת חשמל לביטול קביעת החבות נדחה בבית המשפט המחוזי).