top of page
חיפוש

ועד מחוז חיפה

מרצה: עו"ד רון וורמברנד- משרד עורכי דין

אחריות קופת חולים מגן דוד אדום וביה"ח הלל יפה לפטירתה של תינוקת בת 3 חודשים עקב התייבשות.

1423/19 בימה"ש עליון

בית המשפט קבע כי כאשר הוריה של קטינה הסובלת משיתוק מלא בארבעת הגפיים ומפיגור שכלי, לא ידעו את חומרת מצבה של התינוקת במועד הלידה, זכאים הם לממש את זכות התביעה גם מעבר ל 7 השנים ממועד הלידה, שנקבעו במועד ההתיישנות, בתביעות שעילתן "הולדה בעוולה".

bottom of page