top of page
חיפוש

א. ע"א 10766/05

פסק הדין דן ביולדת שהיתה מיועדת לניתוח קיסרי אלקטיבי והגיעה לבית החולים כשבוע ימים קודם למועד שנקבע, עם תלונה של כאבי בטן. צוות בית החולים החליט לשחררה לביתה, מבלי שנדונה עמה כלל האפשרות להקדים את הניתוח הקיסרי בימים ספורים.

מדובר בפסק דין תקדימי, בו נקבע כי כאשר אין וודאות בשאלה האם היו נסיבות מתאימות לטפל בתכשירים למניעת סיבוכי לידה מוקדמת, כתוצאה מהרשלנות, בית החולים הוא זה שצריך להוכיח שממילא לא היה צריך לטפל, או שהטיפול שלא ניתן לא היה משנה את התוצאה ולתובעת הסובלת משיתוק מוחין, נקבע פיצוי מלא בגין מלוא נזקיה.

 


פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page