חיפוש

תיק תקדימי, שנידון תחילה בבית משפט שלום ואחריו בערעור בבית המשפט המחוזי, בשאלת הקשר בין טיפול רפואי לקוי במהלך השירות הצבאי ופטירה, שארעה כשנה לאחר השחרור הצבאי, כשלא היתה מחלוקת שמחלת הלב ממנה סבל המנוח, היתה מולדת, ולא קשורה לעצם השרות.

בית המשפט השלום, ואחריו בית המשפט המחוזי קבעו כי הוכח קשר בין אי התייחסות הולם לתלונות המנוח במהלך השירות הצבאי ובין פטירתו בשלב מאוחר, עקב הפרעת קצב לב, כתוצאה ממחלתו המולדת, והוריו נמצאו זכאים למלוא התגמולים המשתלמים להורים שכולים.

תביעה שהוגשה נגד ביה"ח הלל יפה לגבי טיפול שניתן לילד כבן שנתיים שהתקבל לטיפול עקב שבר זכוכית שחדר לעינו וגרם בסופו של דבר להיפרדות רשתית ואובדן העין.

בית המשפט קיבל את התביעה וקבע כי כשל באבחון סימנים התחלתיים בהפרדות רשתית מנע באופן מוחלט את סיכויי ההחלמה, ופסק את מלוא הפיצוי המגיע בגין אובדן העין.

בית המשפט דחה את הטענה שבמצב של היפרדות רשתית, אין וודאות כי התערבות ניתוחית מוקדמת , לא היתה בהכרח מצילה את העין, כנימוק לגרוע מהפיצוי המגיע לקטין.פסק דין הדן בחובת הרופא להציע למטופלת, כל חלופה טיפולית קיימת, גם אם דעתו כנגד חלופה זו, עם דגש על זכות המטופל לבחור, ולא שיחליטו עבורו.

פסק הדין דן ביולדת שהיתה מיועדת לניתוח קיסרי אלקטיבי והגיעה לבית החולים כשבוע ימים קודם למועד שנקבע, עם תלונה של כאבי בטן, והוחלט לשחררה לביתה, מבלי שנידונה עמה כלל לשקול הקדמת הניתוח בימים ספורים, לאור הממצאים.

למרבה הצער, בתוך אותם ימי המתנה, התפתחה לידה בהולה, כשהצוות בחדר הלידה, השתהה באבחון חומרת מצוקת העובר, ובית המשפט חייב את בית החולים במלוא תשלום הפיצוי עבור קטינה כבת 5 הסובלת משיתוק מוחין, כתוצאה מתשניק סב לידתי.